Beszámoló az NTP-MTTD-19-0090

Népi bölcsességek, iskolás tudományok a kertben pályázat megvalósításáról


2019. tavaszán az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a matematikai, a természettudományos és a  digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására, amelyre iskolánk Kerek Világ Alapítványán keresztül nyújtottuk be a pályázatunkat.

Nyertes pályázatunk kódszáma és címe: NTP-MTTD-19-0090 Népi bölcsességek, iskolás tudományok a kertben

A pályázat megvalósításának eredeti időszaka: 2019. december 09- 2020. június 30.

A pályázat megvalósításához 1280 000 Ft támogatást nyertünk.

A pályázatot Krakkerné Berki Hajnalka készítette.

A Bókay iskolában mindig nagy gondot fordítottunk az élő környezetben történő természetismeret és biológia tantárgy tanítására. Intézményünkben nagy hagyományai vannak az erdei iskoláknak, örökös ökoiskolaként a fenntartható életmódra nevelésnek. A Nemzeti Tehetség Program keretében már több projektet megvalósítottunk.

Jelen pályázatunkal az érdeklődő tehetséges tanulók természettudományos, matematikai, digitális ismereteit aktív tevékenységgel igyekeztünk elmélyíteni. Pályázatunk kapcsolódott az előző évek (Hagyomány és tudomány a természeti kalendáriumunkban és a Miértek és hogyanok tanösvény) pályázatokhoz, mivel a fenntartható kertművelés témakörében kutakodtunk a régi, népi megfigyelések, tapasztalatok és azok iskolában igazolható tudományos háttere között. Ezért is adtuk pályázatunknak a Népi bölcsességek, iskolás tudományok a kertben” címet. Egyik célunk a családi házas környezetben megvalósítható régen alkalmazott népi bölcsességeken alapuló kertészeti módszerek, eszközök alkalmazása, kivitelelezése, illetve a mai technikai eszközökkel való kibővítése. Érdekes tevékenység volt a hidegágy tervezése arhív dokumentumok felhasználásával, amelyben a hidegtűrő növények 50-60 nappal is hosszabb ideig termeszthetők, friss zöldséget biztosítva a családnak. A foglalkozások során a kicsinyített modellkészítés közben sok mindenre rájöttünk, volt siker és kudarc is, - közben alkalmaztuk a matematika, műszaki rajzolás, technika és természetismeret órákon tanultakat. Mindvégig fontos volt az együttműködés, a tapasztalatok átadása, a kooperáció. Közben készültünk a tavaszi kertészkedésre, vetőmagokat vizsgáltunk, csírázási százalékot néztünk, sőt még arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon mennyi ideig csírázókéesek a magok! 10 éves kolbásztökből nyert magokkal végeztünk érdekes kísérleteket.

A hideg téli napokon a melegágyba ültettünk, vetettük, közben megtanultuk a költségtakarékos vetőszalag készítését dédnagymamás „biomódszerekkel”.

Nagyon vártuk a hidegágyunk 3D-s modelljének elkészítését, de először csak a 3D-nyomtatóval való ismerkedést. Hasznosítható anyagokat gyűjtöttünk a kerti naptárhoz, amelyet digitálisan is megjelentettünk. A foglalkozások 2 és fél hónapja alatt rendszeres gondozást igényeltek a fejlődő növényeink. Nagyon vártuk a szülőkkel való közös dombágyásos napelemes-esővízgyűjtős magaságyás tervezését, kivitelezését, a 3 napos szaktábort, de sajnos a világjárvány miatti iskolabezárás megakadályozta a program folytatását, így a megítélt támogatás nagy részét nem tudtuk felhasználni.

A megszerzett ismeretek így sem voltak hiábavalók, hiszen a programban résztvevők környezettudatosabbak, a kertészeti ismeretekben jártasabbak lettek. Bővült a tudományos megfigyelőkészségük, kreatívitásuk, együttműködőkészségük.


Néhány kép a program megvalósításáról:

Hidegágy tervezése, majd a modell elkészítése

Beltéri üvegház összeszerelése, hogy legyen hol fejlődni a palántáknak

Tudod, hogy mi van a gyerekek kezében? Igen, egy 10 éves kolbásztök!
Vajon csírázóképesek a magjai?
Bizonyítsuk kísérlettel!
 „Boncolás, számolás, fürdetés és a mikroszkópon látni, hogy győzelem- csírázik!

Palántanevelés

A kicsik is kíváncsiak a tevékenységünkre!

Költségtakarékos veteményezéshez vetőszalagot készítettünk Dédi-féle „biomódszerrel”

Hú de izgalmas lesz a 3D- nyomtatón elkészíteni a hidegágy modelljét