Ökosuli

Beszámoló az NTP-MTTD-16-0235
Miértek és hogyanok tanösvény pályázat megvalósításáról


2016. tavaszán az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben címmel, amelyre iskolánk Kerek Világ Alapítványán keresztül nyújtottunk be pályázatunkat.

Nyertes pályázatunk kódszáma és címe: NTP-MTTD-16-0235 Miértek és hogyanok tanösvény

A pályázat megvalósításának időszaka: 2016. szeptember 05- 2017. június 5.

A pályázat megvalósításához 1200 000 Ft támogatást nyertünk.

A pályázatot Krakkerné Berki Hajnalka készítette.

A Bókay iskolában mindig nagy gondot fordítottunk az élő környezetben történő természetismeret és biológia tantárgy tanítására. Intézményünkben nagy hagyományai vannak az erdei iskoláknak, örökös ökoiskolaként a fenntartható életmódra nevelésnek. Tudatosan törekszünk arra, hogy az iskola udvarán, kertjében mini élőhelyeket alakítsunk ki, dombágyáson kertészkedjünk, hogy mindinkább megismerjük a természet közeli életformát.

Régi vágyunk volt, egy mini tanösvény létrehozása, ahol a gyerekek nevükön szólíthatják az élőlényeket, valós élethelyzetekben tapasztalják meg a mindennapi természeti jelenségeket.


A cél megvalósítását segítette a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett NTP-MTTD-16-0235 nyertes pályázatunk.


A pályázatot a bókays gyerekekkel közösen valósítottuk meg, akiket háromfordulós verseny során válogattunk ki, többségük természettudományi tagozatos diák.


A beválogatás után az iskola kertjének, udvarának élő- és élettelen környezeti adottságainak megismerése egyéni, csoport és páros munkában differenciáltan történt. A foglalkozásokon közvetlen környezetünk titkait kutattuk, miközben feltárultak a biológiai folyamatok, fizikai és kémiai jelenségek összefüggései, amelyeket egyszerű magyarázó táblák, makettek, interaktív szemléltető eszközök elkészítésével tettünk érthetőbbé. A kreatív szemléltető eszközök készítésében sokat fejlődött a gyerekek problémamegoldó készsége, logikai gondolkodása, kreativitása, manualitása. Elkészültek az iskola élőlényeit bemutató táblák, a forgatható kockamodellek, a felhőtérkép és felhőnézegető. Közösen készítettünk különböző napórákat, a „medvenapra” lapozgatós körábrát, árnyék modellt, de agyagmintát vettünk a fák kérgéről amelyet azután gipszből kiöntöttünk, agyagból kiégettünk.


Tehetséggondozó programunkhoz 3 napos bentlakásos szaktábor is kapcsolódott.

A tábort a Vértesi Tájvédelmi körzetben a Boglártanyán szerveztük, ahol a természeti környezet megismerésén kívül megismertük a helyi tanösvény jelzésrendszerét, szemléltető ábráit, valamint a csákvári Geszner házban ötleteket gyűjtöttünk a bemutatóábrák készítéséhez. Ugyancsak ezt a célt szolgálta a gánti felhagyott bauxitbányában kialakított geológiai tanösvény meglátogatása. A táborozás idején megismerkedtünk a terepi gyűjtőmunka legegyszerűbb módszereivel, a hagyományos és legújabb kori tájékozódási módokkal. Részt vettünk madárgyűrűzésen, valamint az éjszakai égbolt távcsöves vizsgálatán is.

Az egész éves program nem csak tartalmas elfoglaltságot jelentett a tanulóknak, de természettudományos ismereteiken kívül tovább bővült kreativitásuk, együttműködő készségük is, és reményeink szerint még inkább érdeklik őket a miértek és hogyanok.


Büszkén nézegetjük, használjuk az iskolaudvaron, kertben és tantermekben elhelyezett, közösen elkészített ismeretterjesztő táblákat, modelleket, szemléltető eszközöket.

A következő tanévtől a programban résztvevő legügyesebb diákok foglalkozásokat is vezetnek társaiknak, ahol az elkészített szemléltető táblákat, eszközöket bemutatják társaiknak.


 Budapest, 2017. június 06.                                                                                  Krakkerné Berki Hajnalka

Lapbook, - újszerű foglalkoztatófüzet a programhoz

Három napos tábor a Vértesben

Terepi megfigyelés az ürge-mezőn

Kiállítás a terepi megfigyelésen gyűjtött kincsekből


Modellezés – a majki szerzetesek és házaik

Anyaggyűjtés a majki gyógynövényes ismeretből

Ilyen környezetbarát játék jó lenne
a Bókay udvarra is

Terepi gyakorlat
a Vértesi Tájvédelmi Körzetben

A gánti geológiai tanösvénynél őskövületeket és ötleteket is gyűjtöttünk

Kéreglenyomat – mintavétel

 Ilyen lett

Most az agyagmintát gipsszel kiöntjük

A megszáradt mintákat kifestettük


Az iskola téli madarai – ismertetők egyszerű jelzésekkel

Magyarázó modell a februári
medvés időjós naphoz

Egyszerű napórák készítése

Madáróra a Bókay nyári madarairól ébredési énekük alapján

Készül a forgathatós kocka-modell

Már kockákra ragasztottuk az ábrákat


36 élőlény tulajdonságai a tanösvény kockáin

Feladatok megoldása
– egy kis természetismeret

Más fajta tanösvény ábrák
a dombágyás környékén

A tanterembe, folyosóra, udvarra is sok ábrát, modellt készítettünk

Tudományos játszóház:
a programban résztvevő gyerekek bemutatói