Kezdőlap

2014 decemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a Nemzeti Tehetség Program keretében a hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatására.

Idén iskolánk Kerek Világ Alapítványa nyújtotta be a pályázatát a XVII. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny megrendezésére.

Nyertes pályázatunk kódszáma és címe: NTP-TV-14-A-0075 XVII. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny.

A pályázat megvalósításának időszaka: 2014. november 04- 2015. május 15.

A pályázat megvalósításához 900000Ft támogatást nyertünk.

A pályázatot Krakkerné Berki Hajnalka készítette.

Beszámoló az idei versenyről…

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny célja: a természetet szerető, érdeklődő gyerekek motivációjának felkeltése, tartós megtartása, egészséges életvitelének, környezettudatos magatartásformáinak elmélyítése, tudatosítása, a későbbi pályaorientációra való felkészítés. Több hónapos folyamatos feladatmegoldással, kísérletek, megfigyelések elvégzésével a tevékenykedtető, kreativitást elősegítő ismeretszerzés megalapozása.

A versenyt a kezdetektől hasonló tematika alapján, két korcsoportban hirdetjük.

Benevezésként meghatározott témában pályamunkát kell készíteni, majd ezt követi a két komplex, kísérletezéseket, megfigyeléseket is magában foglaló feladatsor megoldása és az országos döntő.

Az idei tanévben az 5-6. osztályosok pályamunkáikban a nádas élővilágával foglalkoztak. A megismeréshez segítségül hívtuk Fekete István regényeit, Tutajost és Matula bácsit is.

A 7-8. osztályosok pályamunkáikat a veszélyeztetett élőlényekről írták. A téma különösen aktuális, hiszen napjainkban a növény- és állatfajok ezreit fenyegeti a kipusztulás veszélye. Az élőhelyek elvesztése, illegális kereskedelem, túlvadászat és - halászat, szennyezések, gyorsan terjedő idegenhonos fajok és a klímaváltozás hatásai veszélyeztetik a vadvilágot.

Versenyzőinknek a pályamunkáikban leírtakat játékos formában rejtvények, makettek, puzzle, társasjáték készítésével is fel kellett dolgozni. Ebben különösen kibontakoztatják fantáziájukat, kreatív készségeiket.

A két komplex feladatsor a klasszikus biológia témakörein túl az élményeken alapuló, tevékeny ismeretszerzést szorgalmazza, - így feladataink egyharmada kísérletezéseken, megfigyeléseken, adatgyűjtéseken és adatfeldolgozásokon alapul. A versenysorozat az internet kínálta lehetőségeket és a valós természetben történő kutakodást egyaránt megvalósítja. A versenysorozatból nem hiányzik az irodalmi művek, természetfilmek biológiai szempontú feldolgozása, az adatok grafikus értelmezése és megjelenítése, biológiai modellek készítése sem. Az egész tanévet felölelő versenysorozat hozzájárul a természet és a biológia iránt érdeklődő tanulók szabadidejének tartalmas eltöltéséhez, a későbbi pályaorientációhoz.

Az ország minden részéről érkező versenyzők közül a döntőre mindkét korcsoportból a legtöbb pontot elért 20-20 tanulót hívjuk meg.

A döntőt 2015. április 24-én tartottuk, ahol a diákok előzetesen megismert tematika alapján írásbeli és szóbeli versenyen vettek részt. Az idei tanévben a 2015. A Fény Nemzetközi éve rendezvényéhez a Bókay Árpád Országos Biológiaverseny is csatlakozott. A szemmodell és taumatrop készítésén túl a fény élőlényekre gyakorolt hatását is részletesen feldolgoztuk.

Versenyünk népszerű rendezvénye a tanulók munkáiból rendezett kiállítás, amelyet két héten keresztül látogathatnak az érdeklődők. A kiállítás egy módszertani börze is, ahol a legjobbak munkáiból lehet ötleteket gyűjteni. A verseny elismertségét jelzi, hogy számos biológia tagozatos gimnázium a felvételinél beszámítja a Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen elért helyezéseket.

A 2014-2015-évi Bókay Árpád Országos Biológiaverseny végeredménye:

I. korcsoport

1. helyezett: Mészáros Réka  Kiskunhalas Fazekas Mihály Általános Iskola
2. helyezett: Matus Eliza  Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd  
3. helyezett: Esküdt Zsombor  Kodály Zoltán Általános Iskola Kaposvár

II. korcsoport

1. helyezett: Kocsa János Csány-Szendrey Iskola és AMI Keszthely
2. helyezett: Fülöp Anna Tácia Budapest XIV. Kerületi Munkácsy M. Általános Iskola
3. helyezett:  Marcsó Soma Koszta József Általános Iskola Szentes  


Köszönjük a versenyzők, kollégák érdeklődését, jövőre újabb kalandokra hívjuk az érdeklődőket!

Budapest, 2015. április 27.

                                                            Krakkerné Berki Hajnalka szakmai vezető