Biológiaverseny

Ökosuli

NTP-TV-16-0109 XIX. Bókay Árpád Országos Biológiaversenyről

2016. tavaszán az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében nyílt pályázatot hirdetett a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására, amelyre iskolánk Kerek Világ Alapítványán keresztül nyújtottunk be pályázatunkat a XIX. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny megszervezésére.

Nyertes pályázatunk kódszáma és címe: NTP-TV-16-0109 XIX. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny.

A pályázat megvalósításának időszaka: 2016. augusztus 26- 2017. május 15.

A pályázat megvalósításához 750000Ft támogatást nyertünk.

A pályázatot Krakkerné Berki Hajnalka készítette.


Beszámoló az idei versenyről…

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny célja: a természetet szerető, érdeklődő gyerekek motivációjának felkeltése, tartós megtartása, egészséges életvitelének, környezettudatos magatartásformáinak elmélyítése, tudatosítása, a későbbi pályaorientációra való felkészítés. Több hónapos folyamatos feladatmegoldással, kísérletek, megfigyelések elvégzésével a tevékenykedtető, kreativitást elősegítő ismeretszerzés megalapozása.

A versenyt a kezdetektől hasonló tematika alapján, két korcsoportban hirdetjük.

Benevezésként meghatározott témában pályamunkát kell készíteni, majd ezt követi a két komplex, kísérletezéseket, megfigyeléseket is magában foglaló feladatsor megoldása és az országos döntő.


Az idei tanévben a 7-8. osztályosok pályamunkáikat a természet ízeiről írták.
A versenyre az alábbi felhívással invitáltuk a diákokat:

„Nem is gondolnánk, hogy a körülöttünk lévő természetben, - erdőn, mezőn, réteken – mennyi vadon termő ehető növény, gomba él! Elődeink éléskamrájában sok ilyen szárított gomba, aszalt gyümölcs, fűszer, szörp, lekvár, vagy akár gyógynövény volt. Az elmúlt években egyre többen érdeklődnek a természet valódi ízei iránt.

Kutakodjatok és pályamunkáitokban mutassátok be a környéketeken előforduló vadon termő növények, gombák testfelépítését, életmódját, felhasználási lehetőségét!


Az 5-6. osztályosokat pályamunkáikat az állatvilág építőmestereiről írták.
Őket az alábbiakkal invitáltuk versenyünkre:

„Bizonyára ti is elcsodálkoztatok már azon, hogy néhány állatfaj milyen csodálatos építményeket képes létrehozni. Amíg az emberek építészeket, tervezőmérnököket hívnak, addig ők ösztönösen cselekszenek.

Láttatok már függőcinege fészket, hódvárat, megfigyeltétek már, hogy milyen mesterien megtervezett a hangyaboly belseje, milyen csodásan épül a darázsfészek, vagy a tegzesek lakócsöve?

Pályamunkáitokban mutassátok be az állatvilág építőmestereinek különleges világát, életmódját. Írhattok egy, vagy akár több élőlényről is.”

Versenyzőinknek a pályamunkáikban leírtakat játékos formában rejtvények, makettek, puzzle, társasjáték készítésével is fel kellett dolgozni. Ebben különösen kibontakoztatják fantáziájukat, kreatív készségeiket.


Ezt követte a két komplex feladatsor megoldása, amely a klasszikus biológia témakörein túl az élményeken alapuló, tevékeny ismeretszerzést szorgalmazza, - így feladataink egyharmada kísérletezéseken, megfigyeléseken, adatgyűjtéseken és adatfeldolgozásokon alapul. A versenysorozat az internet kínálta lehetőségeket és a valós természetben történő kutakodást egyaránt megvalósítja. A versenysorozatból nem hiányzik az irodalmi művek, természetfilmek biológiai szempontú feldolgozása, az adatok grafikus értelmezése és megjelenítése, biológiai modellek készítése sem. Az egész tanévet felölelő versenysorozat hozzájárul a természet és a biológia iránt érdeklődő tanulók szabadidejének tartalmas eltöltéséhez, a későbbi pályaorientációhoz.

Az ország minden részéről érkező versenyzők közül a döntőre mindkét korcsoportból a legtöbb pontot elért 20-20 tanulót hívtuk meg.

A döntőt 2017. április 28-án tartottuk, ahol a diákok előzetesen megismert tematika alapján írásbeli és szóbeli versenyen vettek részt. Versenyünk népszerű rendezvénye a tanulók munkáiból rendezett kiállítás, amelyet két héten keresztül látogathatnak az érdeklődők. A kiállítás egy módszertani börze is, ahol a legjobbak munkáiból lehet ötleteket gyűjteni. A verseny elismertségét jelzi, hogy számos biológia tagozatos gimnázium a felvételinél beszámítja a Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen elért helyezéseket.


A 2016-2017-évi XIX. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny végeredménye:

I. korcsoport

I. helyezett: Keppel Tibor Kaposvár Kodály Zoltán Általános Iskola

II. helyezett: Bognár András Budapest, Kandó Téri Általános Iskola

III. helyezett: Gerenczi Viktória Budapest Balassi Bálint Gimnázium

II. korcsoport

I. helyezett: Mészáros Réka Kiskunhalas Fazekas Mihály Általános Iskola

II. helyezett: László Imola Budapest Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola

III. helyezett: Szepesi Dorina Szentes Koszta József Általános Iskola


Köszönjük a versenyzők, kollégák érdeklődését, jövőre újabb kalandokra hívjuk az érdeklődőket!


Budapest, 2017. április 28.

                                                            Krakkerné Berki Hajnalka szakmai vezető

Interaktív verseny CD