Digitális témahét

Az első tavaszi hónapban a melegedő idő egyre többször kicsalogatott bennünket a természetbe.

Ezért is gondoltuk, hogy a digitális héthez is kapcsolódva az ötödik évfolyamosok olyan házi feladatot kapnak, amelyben márciusban tetszőleges időpontban egy hétig megfigyelik az időjárást, a természetben zajló folyamatokat, jelenségeket.

A megfigyelésről a megfigyelési adatlapot, valamint 2 hozzá kapcsolódó fényképet elektronikusan el kellett küldeni, hogy ez által is fejlődjön a digitális kompetenciájuk.

A feladatokhoz a pontos utasításokat a www.okosuli.hu honlap házi feladatok menüjéből érhették el.


A beküldött anyagok feldolgozása áprilisban történt.

Természetismeret órán megtanultunk számítógépen táblázatot készíteni, hogy ezentúl már ilyenekbe írjuk a megfigyelési adatokat!