Számokkal válaszolj!
A feladat megoldásakor nem minden képet, állítást kell felhasználnod!
17, Fejlődése vízhez kötött
18, Lábai a torról erednek
19, Lárvái jellegzetes szerve a fogóálarc
20, Ragadozó
21, Nincs kitines fedőszárnya
22, A petébõl kikelő lárva életmódban és megjelenésben is hasonlít őseire
23, Összetett szeme van
24, Nincs pödörnyelve
25, Csápja a testénél hosszabb
26, Teljes átalakulásos fejlődése több évig tart
27, Méregmirigye a potroh végében található
28, Kifejletten rágó szájszerve van
29, A lábak és szárnyak összedörzsölésével jellegzetes hangadásra képes
30, Hernyói a növények leveleit fogyasztják
31, A fejtor páncélja alatt kopoltyút találunk
32, Külső vázuk anyaga kitin
33, Rovar
34, Védett
35, Testfelépítése a vöröshangyáéval teljesen megegyező
2018. II. ford.       I. korcsoport       5. feladat