2018. II. ford.       II. korcsoport       8. feladat

   1.  Kitinpikkelyes szárnya van.

   2.  Azt az osztályt jelöli, amelyre 3 pár ízelt láb és 3 testtáj jellemző.

   3.  Fejükön két pár csáp található.

   4.  Egyenesszárnyú rovarok, harmadik pár lábuk erőteljes ugróláb.

   5.  Átalakulásos fejlődésüket átváltozásnak nevezzük.

   6.  Második pár szárnyuk elcsökevényesedett.

   7.  Kopoltyúval lélegeznek, átalakulás nélkül fejlődnek.

   8.  Jellegzetes szájszervük a csáprágó.  

   9.  Hártyás repülőszárnyuk és kitines fedőszárnyuk van.

 10.  Átalakulás fejlődésükből hiányzik a báb állapot,
a lárva élőhelye és életmódja a kifejlett egyedekétől különböző.

 11.  Az ízeltlábúak legnépesebb osztályát jelöli.   


A

B

C

D

E

F

G

H

Számokkal válaszolj!