2019.        II. korcsoport        7. feladat

2007-ben versenyzőink a Tudomány szolgálatában címmel írták pályázataikat.

A legtöbben az alábbi tudósok munkásságáról, felfedezéseiről írtak.

Alkossatok szám-betűpárokat az összetartozókból!

A   Szent-Györgyi Albert

B   William Harvey

C   Gregor Mendel

D   Karl von Linné

E   Robert Koch

F   Antony van Leewenhoek

G   Alexander Fleming

H   Louis Pasteur

 I   Semmelweis Ignác  

K   Hippokratész

L   Charles Robert Darwin

M  Békésy György

N   Fazekas Mihály  

O   Karl Landsteiner   

P   Kitaibel Pál

R   Bókay Árpád

S   Edward Jenner

T   Konrád Lorenz

V   Herman Ottó

 1. Felfedezte az öröklődés alaptörvényeit.

 2. Svéd természettudós, a mesterséges rendszertan megteremtője.

 3. Francia vegyész, a mikrobiológia megalapítója, először állított elő oltóanyagot a veszettség ellen.

 4. Az evolúciós elmélet megalkotója, angol természettudós, a XIX. században élt.

 5. Felismerte a penicillin és más antibiotikum baktérium ölő hatását.

 6. A növényföldrajz első hazai mestere, feltérképezte hazánk csaknem teljes növényvilágát.

 7. Jelentős munkát végzett hazánk madár-és pók fajainak feltárásában.

 8. A gyermekágyi láz felfedezője, tavaly ünnepeltük születésének 200. évfordulóját.

 9. A modern halláselmélet megteremtője.

10. Gyógyszer és ásványvíz kutatásai elévülhetetlenek.

11. Elsősorban az állatok öröklött viselkedésével foglalkozott.

12. Felfedezte az ABO vércsoport rendszert.

13. Botanikus és költő, a Magyar Fűvész Könyv című munkája híres a hazai botanikai nyelv megteremtése miatt.

14. A bakteriológia neves tudósa, felfedezte a tuberkulózis és a lépfene kórokozóját.

15. Nobel-díjas magyar származású tudós, először izolálta a C-vitamint.

16. Nevét gyakran emlegetik az orvosi esküvel kapcsolatban.

17. A vérkeringés felfedezője.

18. Holland posztókereskedő, a mikroszkóp felfedezőjének tekinthetjük, a XVII. században élt.

19. Először alkalmazott védőoltást.

20. A feladatban felsorolt tudósok közül kik láthatók az alábbi képen?

                                      

.........................................................................................................................